• 1401/09/13-قابل توجه دانشجویان عزیز
 • قابل توجه دانشجویان عزیز
  با سلام 
  به اطلاع دانشجویان عزیزمی رساند که شام فرداشب تاریخ 1401/09/14به جای ماکارانی باترشی سبزی پلو با خوراک گوشت وترشی می باشد.
 • 1401/03/09-قابل توحه دانشجویان عزیز
 • قابل توحه دانشجویان عزیز
  جهت ورود به سیستم  اتوماسیون تغذیه ابتدا وارد سایت دانشگاه شده ودر سیستم کالینان (اتوماسیون تغذیه)شماره کاربری شماره دانشجویی می باشد ورمز ورود پیش فرض یک بوده وپس از ورورد ابتدا حتما بایدشماره همراه را ثبت نموده وسپس رمز جدید  رانوشته وبا رمز جدید کارت غذارا شارژنموده وغذا رزرو نمایید
 • 1401/03/02-قابل توحه دانشجویان عزیز
 • قابل توحه دانشجویان عزیز
  قابل توجه دانشجویان خوابگاهی 

  رزرو صبحانه هفتگی فعال می باشد .
  برای رزرو صبحانه هفتگی  :صبحانه روز جمعه رارزرو  نموده  وپنج شنبه شب در سلف خوابگاه  توزیع  می گردد.

 • 1401/01/27-قابل توحه دانشجویان عزیز
 • قابل توحه دانشجویان عزیز
  قابل توجه دانشجویانی که غذا رزرو کرده ولی هنوز کارت دانشجویی خودرا دریافت نکرده ا ند جهت دریافت غذای خود ازساعت 18:30الی 12:00میتوانند از طریق گوشی خود وارد سامانه تغذیه شده وکد فراموشی خود رابرای هروعده غذایی دریافت نموده ودر سلف سرویس با زدن کلیدf4ووارد نمودن زدنکد فراموشی وok کردن غذای خودرا دریافت نمایند.
 • 1401/01/27-
 • 1400/10/28-قابل توجه دانشجویان عزیز
 • قابل توجه دانشجویان عزیز
  با سلام جهت شارژ ورزرو غذا پس از ورورد به سامانه تغذیه دانشگاه ،شماره دانشجویی را وارد نموده ورمز عبور پیش فرض یک می باشد.پس از وارد شدن به کارتاپل  در ابتدا شماره موبایل خودرا ثبت نموده ورمز عبور را تغییر داده وبا مرز جدید عملیات شارژ ورزرو غذا را انجام بدهید.
 • 1400/03/11-فراخوان دانشجویان
 • فراخوان دانشجویان
  با سلام
  دانشجویان عزیز جهت ثبت کارت دانشجویی برای تحویل غذابه امور تغذیه مراجعه نمایید
 • 1399/11/26-تغییر سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه به شرکت کالینان
 • تغییر سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه به شرکت کالینان
  دانشجویان عزیزجهت نحویل غذا می بایست ابتدا به امورتغذیه مراجعه نموده وکارتهای خود رابروز رسانی بفرمایند