اتوماسیون تغذیه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
شما با موفقیت از محیط کاربری خود خارج شده اید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   قابل توجه دانشجويان عزيز جهت رزرو غذا از شنبه تا سه شنبه هفته جاري براي هفته بعد امكانپذير مي باشد ودر ابتدا غذا را انتخاب كرده وتاييد كرده وبراي ناهار سلف يك (سلف مركزي) وشام وصبحانه سلف دو ( سلف خوابگاهي) را نوشته وتاييد مي نماييد